19/10/2017

Mededelingen

mededelingen.png

 

 • "Regels van het Voetbalspel 2017-2018" blz. 62

De bal:

- moet stilliggen op het ogenblik dat de schop genomen wordt en de nemer mag de bal niet opnieuw raken alvorens hij werd geraakt door een andere speler

- is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt. Bij een vrije schop binnen het strafschopgebied is de bal in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt  =>  een niet-correcte vertaling uit het "Engels" 

 MOET ZIJN 

- is in het spel wanneer hij getrapt is en duidelijk beweegt, behalve bij een vrije schop voor het verdedigende team in eigen strafschopgebied waarbij de bal in het spel is wanneer hij rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 

 •  Inschrijven voor een opleiding tot scheidsrechter 

Contacteer de administratief medewerkster (scheidsrechters): Mevrouw Els Lejeune

- Tel.: 02/477 12 18

- E-mail :  brabant.e.lejeune@footbel.com

of klik op: https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/subscription...

 

 • Mag ik, als ze mij dat vragen,  een vriendschappelijke wedstrijd leiden ? 

Vriendschappelijke wedstrijden moeten, afzonderlijk of deel uitmakend van een tornooi, aan de KBVB aangekondigd zijn (zie: Bondsreglement - Artikel B1401)

Bij niet-aangekondigde wedstrijden zijn noch de spelers, noch de scheidsrechter(s) verzekerd.

Het is de scheidsrechters verboden vriendschappelijke wedstrijden, tornooien, enz. te leiden, zonder het voorafgaandelijk akkoord van hun commissie (zie: Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel - Verbodsbepalingen punt c. blz. 57 en 58)

 

 •  Hoe vindt u een bericht in uw E-Kickoff ? 

  1.- 'Login' met uw 'Username' en 'Password'

  2.- Op de 'Startpagina' ziet u de berichten, gepubliceerd tussen een 'Begindatum' en een 'Einddatum'

  3.- Om van ouder datum berichten te bekijken, wijzigt u de begindatum naar een eerdere datum (bijvoorbeeld: 01-01-2017)

  4.- U klikt op 'Zoeken' en …

 

18/10/2017

Provinciale J-cursus

 Provinciale J-cursus nr.2 

 

Alle scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven (= categorieën J1, J2, J3, J4, J5 en JS) zijn uitgenodigd om de  provinciale J-cursus nr.2  te volgen:

- op maandag 6 november 2017 (19.30u) te Betekom in 'Zaal Verhaegen', Grote Baan 115

of

- op donderdag 9 november 2017 (19.30u) te Brussel in het 'Bondsgebouw', Houba de Strooperlaan 145

De betrokken scheidsrechters zullen persoonlijk uitgenodigd worden met een bericht in hun E-Kickoff.

Ter herinnering: verplichte aanwezigheid (zie Werkplan p.17)

Let wel: de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal (= categorieën 1P, 2P, 3P en 4P) zijn welkom op vrijwillige basis.

03/10/2017

Vragen en antwoorden i.v.m. de Regels van het Voetbalspel

Klik hier : Vragen Fluitje van een cent – Update 2017 – West-Vlaamse Refs.pdf