24/10/2017

Rekruteren van scheidsrechters (m./v.)

scheidsrechter4_4.gif

Rekruteren van scheidsrechters (m./v.) 

 

Het Bureau Arbitrage Brabant heeft op 23 oktober 2017  een nieuw initiatief  genomen voor het rekruteren van scheidsrechters.

 

De betrokken clubs zijn hierover ingelicht.

 

 U schrijft u in  voor een opleiding tot scheidsrechter => subscriptionFonction.jspx?language=nl&typeSubscriptio...

 

Ingevolge uw inschrijving voor een opleiding tot scheidsrechter, stuurt de bevoegde opleider/examinator u via e-mail een toelichting en de “Opleidingscursus voor kandidaat-scheidsrechter” (in pdf-formaat en in PowerPoint met bewegende beelden), zodat u de leerstof door  zelfstudie  en  op eigen tempo  kunt doornemen.

Indien u over de leerstof nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot volgende opleiders:

- Carla DE BOECK voor de vrouwelijke kandidaten (0496 04 69 55)

- Marcel DE JONGH voor de regio Demerstreek (0478 64 24 01)

- Stany OP DE BEECK voor de regio Kampenhout (0478 26 68 55)

- Hubert VERDOODT voor de regio Leuven (016 60 37 37)

- Michel DEKEYSER voor de regio NW-Brabant (0474 32 93 63)

- Jean-Marie VAN BELLE voor de regio Pajottenland (0474 61 52 74)

- Gérard FRANÇOIS voor de regio Tienen (0470 95 25 75)

Zodra u er klaar voor bent, komt u  het theoretische examen  schriftelijk afleggen:

- waar: op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Veltem-Beisem (in geval van nood, op een andere locatie)

- wanneer: naar eigen keuze, op volgende woensdagen: 22 nov. of 6 dec. 2017; 24 jan., 31 jan., 14 feb., 14 mrt. of 21 mrt. 2018 telkens om 20 uur.

Op de dag van dit examen dient u het volgende  mee te brengen:

- een pasfoto;

- een medisch attest waaruit blijkt dat u fysiek geschikt bent, voorgeschreven door de huisarts;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit uw strafregister (zie verder);

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar, het bewijs dat u met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, hebt ondergaan;

- en ... vergeet uw schrijfgerief niet.

Na het slagen voor het theoretische examen (minstens 70%), legt het Secretariaat uw  administratief dossier  aan.

U krijgt nu:

- het officiële kenteken van scheidsrechter van de federatie;

- een persoonlijke en officiële scheidsrechterskaart, die u het recht geeft om alle wedstrijden door de Bond op Belgische terreinen georganiseerd, gratis bij te wonen;

- gratis toegang tot het E-Kickoff-systeem van de Bond dat u in staat stelt snel te communiceren en informatie op te vragen;

- de reglementenboekjes “Regels van het Voetbalspel” en “Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel".

Om als  stagiair  aanvaard te worden, moet u voldoen aan de volgende criteria:

- minimum 15 jaar oud zijn;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, voorleggen van een uittreksel uit uw strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten;

- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club van Voetbal Vlaanderen.

U bepaalt zelf wanneer u  beschikbaar  bent om te arbitreren: bv. zaterdag (de ganse dag) en/of zaterdagvoormiddag van ... u. tot ... u. en/of zaterdagnamiddag van … u. tot … u. en/of zondagvoormiddag om 9.30 uur (let wel: op zondagvoormiddag zijn er maar een beperkt aantal wedstrijden van jeugdploegen).

U kunt/zult  aangeduid  worden om wedstrijden van U15 te leiden onder begeleiding van een lid-opleider en/of een peter.

De  onkostenvergoeding  bedraagt 20,00 euro per prestatie en de  verplaatsingskosten  worden berekend in functie van de gemaakte verplaatsing (volgens het blokkensysteem met een minimum van 5,60 euro).

U zult via uw E-Kickoff een paar keer per seizoen uitgenodigd worden om  vervolmakingscursussen  te volgen, die u onder meer op de hoogte houden van de laatste wijzigingen aan de Spelregels.

U wordt tijdens uw stageperiode onderworpen aan  praktische examens op het speelveld. Na evaluatie van de resultaten van deze examens wordt u ofwel opgenomen in het kader der scheidsrechters, ofwel wordt er afgezien van uw diensten als blijkt dat ondanks alle geleverde inspanningen op het vlak van begeleiding en opleiding, u klaarblijkelijk niet over de minimale technische kwaliteiten en persoonlijkheid beschikt om het in de arbitrage waar te maken. Bedoelde beslissing is een administratieve beslissing en niet vatbaar voor beroep.

Voor  meer informatie  kunt u contact opnemen met het Secretariaat (mevrouw Els Lejeune): tel. 02 477 12 18 of e-mail brabant.e.lejeune@footbel.com

03/10/2017

Vragen en antwoorden i.v.m. de Regels van het Voetbalspel

naamloos.png

 

 

Klik hier => Vragen Fluitje van een cent - Update 2017.pdf