04/09/2017

Mededelingen

mededelingen.png 

  

  •  Inschrijven voor een opleiding tot scheidsrechter 

Contacteer de administratief medewerkster (scheidsrechters): Mevrouw Els Lejeune

- Tel.: 02/477 12 18

- E-mail :  brabant.e.lejeune@footbel.com

of klik op: https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/subscription...

 

  •  Hoe vindt u een bericht in uw E-Kickoff ?

    1.- 'Login' met uw 'Username' en 'Password'

    2.- Op de 'Startpagina' ziet u de berichten, gepubliceerd tussen een 'Begindatum' en een 'Einddatum'

    3.- Om van ouder datum berichten te bekijken, wijzigt u de begindatum naar een eerdere datum (bijvoorbeeld: 01-01-2017)

    4.- U klikt op 'Zoeken' en …

 

01/09/2017

Spelhervattingen

Ingevolge de meest recente wijzigingen aan de "Regels van het Voetbalspel" zijn bepaalde spelhervattingen veranderd.

Klik hier : Spelhervattingen (tabel) - sep.2017.pdf

Alle eertijdse publicaties, die inhoudelijk strijdig zijn met dit document, dienen als nietig beschouwd te worden.