01/09/2017

Spelhervattingen

Als gevolg van de meest recente wijzigingen aan de "Regels van het Voetbalspel" zijn bepaalde spelhervattingen veranderd.

Klik hier : Spelhervattingen (tabel) - sep.2017.pdf

Alle eertijdse publicaties, die inhoudelijk strijdig zijn met dit document, dienen als nietig beschouwd te worden.