09/06/2017

Trainingen

 Trainingen 

 

 De trainingen en theoriesessies  voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal zijn gepland op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Herent (Veltem-Beisem) op volgende woensdagen, telkens om 19.30 uur:

=> in 2017: 13 sep (1P), 27 sep (2P), 18 okt (3P en 4P), 22 nov (1P) en 6 dec (2P)

=> in 2018: 24 jan (1P), 31 jan (2P), 14 feb (3P en 4P), 14 mrt (1P) en 21 mrt (2P)

07/06/2017

Werkplan 2017-2018

 Werkplan Arbitrage 2017-2018 

 

Klik hier: Werkplan 2017-2018.pdf

05/06/2017

Cursus voor een opleiding tot scheidsrechter

scheidsrechter4.gif

 

 Cursus voor een opleiding tot scheidsrechter 

 

Om als stagiair aanvaard te worden, moet elke kandidaat voldoen aan de volgende criteria:

- minimum 15 jaar oud zijn;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten;

- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;

- slagen in een door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen georganiseerd theoretisch examen;

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.

 

Download hier de cursus :

⇒ Cursus voor kandidaat-scheidsrechter - versie 2017 - deel 1.pdf

⇒ Cursus voor kandidaat-scheidsrechter - versie 2017 - deel 2.pdf

 

Inlichtingen: Secretariaat Bureau Arbitrage Brabant - tel.: 02/477 12 18

 

Inschrijving: klik hier: https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/subscription...

 

Meer info: klik hier: http://www.belgianfootball.be/nl/word-scheidsrechter