05/09/2016

Spelhervattingen (tabel)

Ten gevolge van bepaalde wijzigingen aan de 'Regels van het Voetbalspel 2016-2017' zijn ook sommige  spelhervattingen  veranderd.

Klik hier: Spelhervattingen (tabel) - sept.2016.pdf

Alle vroegere tabellen, die inhoudelijk strijdig zijn met deze, dienen als nietig beschouwd te worden.