12/08/2017

Mededelingen

mededelingen.png

 

 

Binnenkort in het Nederlands

 

 • De  vergadering met de opleiders  ter voorbereiding van het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op maandag 21 augustus om 19 uur in het Bondsgebouw.

Agenda:

- de nieuwe richtlijnen

- de werkwijze voor het nieuwe scheidsrechtersrapport

- de voorbereiding van de fysieke tests

 

 • Het Bureau Arbitrage Brabant Voetbal Vlaanderen zal de heer Stany OP DE BEECK in augustus naar de Vriendenkringen afvaardigen voor  de uitdeling van de  scheidsrechterskaarten 2017-2018 .

Planning : zie E-Kickoff

De kaart is persoonlijk af te halen (een collega zal uw kaart niet meekrijgen).

Vanaf 4 september kunt u uw scheidsrechterskaart afhalen op het Secretariaat van het Bureau (tijdens de kantooruren). Ze wordt niet per post verstuurd.

 

 •  Voortaan mag een trainer ook scheidsrechter worden.

Wijziging in het Bondsreglement (aanpassingen aan Art. B805 en B806, met weergave in de "Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel" blz. 58) :

"Het is de scheidsrechters verboden: 

e. om het even welke officiële functie uit te oefenen. Mogen wel in de  neutrale zone aanwezig zijn, de scheidsrechters die het beroep van dokter of kinesist uitoefenen of de functie van trainer waarnemen.

f. zonder afbreuk te doen aan Art. B1430 van het bondsreglement,  een wedstrijd te leiden van de afdeling of reeks waarin de eerste ploeg van hun club van toewijzing of deze waarvoor zij tijdelijk gekwalificeerd zijn uitkomt of, indien zij trainer zijn, waarin de ploeg waarvan ze trainer zijn uitkomt." 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de (eerstvolgende) cursus voor een opleiding tot scheidsrechter.

 

 •  Inschrijven voor een opleiding tot scheidsrechter 

Neem contact op met het Secretariaat (Mevrouw E. Lejeune)

- Tel.: 02/477 12 18

- E-mail :  brabant.e.lejeune@footbel.com

 

 •  Hoe vindt u een bericht in uw E-Kickoff ?

  1.- 'Login' met uw 'Username' en 'Password'

  2.- Op de 'Startpagina' ziet u de berichten, gepubliceerd tussen een 'Begindatum' en een 'Einddatum'

  3.- Om van ouder datum berichten te bekijken, wijzigt u de begindatum naar een eerdere datum (bijvoorbeeld: 01-01-2017)

  4.- U klikt op 'Zoeken' en …