23/03/2018

Mededelingen

mededelingen.png

  

  •  Theoretisch examen voor kandidaat-scheidsrechter 

 Alle eertijdse inschrijvingen werden sedert 21 maart jl. als nietig beschouwd.

Als gevolg hiervan, dient iedere kandidaat-scheidsrechter zijn  inschrijving  voor het seizoen 2018-2019  in   augustus  te  hernieuwen.

Klik op : subscriptionFonction.jspx?language=nl&typeSubscriptio...

 

  •  Bepalingen geldig voor Voetbal Vlaanderen - competities van jeugd en reserven  

1.- een wedstrijd uitstellen op initiatief van de bezochte club

2.- een forfait betekenen door een club

Klik op : bepalingen-geldig-voor-voetbal-vlaanderen-competities-van...

 

  •  Een foutieve vertaling uit het "Engels" 

"Regels van het Voetbalspel 2017-2018" blz. 62

De bal:

- moet stilliggen op het ogenblik dat de schop genomen wordt en de nemer mag de bal niet opnieuw raken alvorens hij werd geraakt door een andere speler

- is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt. Bij een vrije schop binnen het strafschopgebied is de bal in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 Moet zijn:

- is in het spel wanneer hij getrapt is en duidelijk beweegt, behalve bij een vrije schop voor het verdedigende team in eigen strafschopgebied waarbij de bal in het spel is wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 

  • Mag ik, als ze mij dat vragen,  een vriendschappelijke wedstrijd leiden ? 

Vriendschappelijke wedstrijden moeten, afzonderlijk of deel uitmakend van een tornooi, aan de KBVB aangekondigd zijn (zie: Bondsreglement - Artikel B1401)

Bij niet-aangekondigde wedstrijden zijn noch de spelers, noch de scheidsrechter(s) verzekerd.

Het is de scheidsrechters verboden vriendschappelijke wedstrijden, tornooien, enz. te leiden, zonder het voorafgaandelijk akkoord van hun commissie (zie: Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel - Verbodsbepalingen punt c. blz. 57 en 58)

 

  •  Hoe vindt u een bericht in uw E-Kickoff ? 

1.- 'Login' met uw 'Username' en 'Password'

2.- Op de 'Startpagina' ziet u de berichten, gepubliceerd tussen een 'Begindatum' en een 'Einddatum'

3.- Om van ouder datum berichten te bekijken, wijzigt u de begindatum naar een eerdere datum (bijvoorbeeld: 01-01-2017)

4.- U klikt op 'Zoeken' en ...