09/07/2015

Agressie

Respect.png

 

 

 

 

 

In geval van  agressie tegen de scheidsrechter  dient hij ten laatste de 1ste werkdag vóór 12u na het geval van agressie een scheidsrechtersverslag op te maken en door te mailen naar een nieuw mailadres/meldpunt:

- Nationaal: agressionNAT@footbel.com

- Brabant: agressionBRAB@footbel.com

De persoon of personen die volgens het scheidsrechtersverslag de agressie pleegden, dienen vervolgens te worden opgeroepen (met inachtname van de oproepingstermijn van 48u volgens art. 1908 van het bondsreglement) voor de eerstvolgende zitting van het Sportcomité of Provinciaal Comité, nog diezelfde week.

08/07/2015

Afmeldingen

afmelden.png

De afmeldingsprocedures zijn verschillend voor nationaal en provinciaal voetbal. In beide gevallen moet er steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, …) bezorgd worden aan het secretariaat.

1.- Voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ingedeeld in de reeksen 1D, 1D/AR, 2D, 2D/AR, 3D en 3D/AR dient het document naar het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen gestuurd te worden en dit ter attentie van Mevrouw An Iliano (bij voorkeur per e-mail).

2.- Alle andere scheidsrechters en assistent-scheidsrechters dienen hun document aan hun respectievelijke secretariaat over te maken ongeacht het niveau van wedstrijd waar hij/zij in actief was.

 

 Afmeldingsprocedures  

- Nationaal: betreft competities en vriendschappelijke wedstrijden van 1ste Nationale Amateur, 2A en 2B (2de Nationale Amateurs), 3A en 3B (3de Nationale Amateurs); bekerwedstrijden Croky Cup vanaf 2de ronde.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot vrijdag 16 uur (Mevr. An Iliano): 02 367 67 82

- Weekenddienst (permanentie): 02 367 67 82 (op normale uren).

Provinciaal: betreft competities klimmen & dalen (inclusief 1ste en 2de nationale dames), provinciale bekers, jeugdwedstrijden (inclusief nationale reserven en jeugd) en vriendschappelijke wedstrijden.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot donderdag ENKEL via e-kickoff !

- Vrijdag tot 16u, telefonisch via secretariaat: 02 477 12 18

- Weekenddienst (permanentie):

- Scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: 0477 84 57 81

- Assistent-scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: 0477 84 57 81

- Jeugdscheidsrechters => uw wedstrijd afmelden door te mailen naar het Secretariaat (brabant.e.lejeune@footbel.com)

07/07/2015

Verlofaanvraag

Verlofaanvraag.pngTe allen tijde moet uw  verlofaanvraag  minstens drie weken op voorhand via E-Kickoff ingediend worden.

U hebt 3 mogelijkheden:

- verlofaanvraag voor een periode,

- voor een dag,

- of voor een deel van een dag (van ... u. tot ... u.).

U kunt ook uw opmerkingen toevoegen (beperkt).

 Belangrijk 

- Op dagen, dagdelen of in perioden waarvoor u verlof hebt aangevraagd, mag u GEEN wedstrijden leiden (ook geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien), zelfs niet als gelegenheidsscheidsrechter.

- Een laattijdige verlofaanvraag wordt, behoudens overmacht, als een afzegging beschouwd.

06/07/2015

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid.png

 Beschikbaarheid 

 

Ooit hebt u aan het Secretariaat officieel meegedeeld op welke dagen en uren u beschikbaar bent om wedstrijden te leiden.

Indien u deze beschikbaarheid wenst te wijzigen, dient u hierover een e-mail naar het Secretariaat te sturen (brabant.e.lejeune@footbel.com).

 Belangrijk  

- Wanneer u NIET beschikbaar bent voor het Bureau Arbitrage (of verlof hebt aangevraagd), mag u GEEN wedstrijden leiden (ook geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien), zelfs niet als gelegenheidsscheidsrechter.

- Hebt u geen aanduiding(en), blijft u toch ter beschikking van het Bureau Arbitrage.

03/07/2015

Bevoegdheden

 De bevoegdheden 

 

 Georges POLLET  (Voorzitter) 

 • Algemeen beleid: aanduidingen, opleidingen, zendingen, cursussen, theoretische examens, fysieke tests, ...
 • Aanduidingen en vervangingen van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Zendingen voor de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Lid van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen
 • Contacten met de andere bondsinstanties
 • Contacten met de media

 

 Carla DE BOECK 

 • Instructor Bureau Arbitrage Brabant Voetbal Vlaanderen
 • Beheer van de vrouwenarbitrage
 • Theoretische examens voor de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal

 

 Gérard FRANÇOIS 

 • Opleidingscursussen voor kandidaat-scheidsrechter
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Administratief werk (i.s.m. het Secretariaat)
 • Webmaster

 

 Stany OP DE BEECK  

 • Aanduidingen van de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Zendingen en nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Peterschap van de scheidsrechters van de categorie 'Stagiair'

 

 Hubert VERDOODT 

 • Nazicht van de rapporten van de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Opleidingen voor de kandidaten voor assistent-scheidsrechter voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Organisatie van de Referee Day (fysieke tests, theoretisch examen en instructies)
 • Provinciale trainingen

 

02/07/2015

Samenstelling

 Samenstelling 

 

 Voorzitter 

Image and video hosting by TinyPic

Georges POLLET

  

 Regionale opleiders 

1. Image and video hosting by TinyPic      2.  Image and video hosting by TinyPic     3. Image and video hosting by TinyPic     4. Image and video hosting by TinyPic     5. Image and video hosting by TinyPic

6. Image and video hosting by TinyPic     7. Image and video hosting by TinyPic      8. Image and video hosting by TinyPic     9. Image and video hosting by TinyPic     10. Image and video hosting by TinyPic

11. Image and video hosting by TinyPic     12. Image and video hosting by TinyPic     13. Image and video hosting by TinyPic      14. Image and video hosting by TinyPic     15. Image and video hosting by TinyPic

1. André ARYS - 2. Philippe BOSMANS - 3. Carla DE BOECK - 4. Marcel DE JONGH - 5. Michel DEKEYSER - 6. Gérard FRANÇOIS - 7. Paul JANSSEN - 8. Yvan LONGIN - 9. Stany OP DE BEECK - 10. Joël THIRY - 11. Jean-Marie VAN BELLE - 12. Patrick VANDERMINNEN - 13. Danny VERDEYEN - 14. Hubert VERDOODT - 15. Eddy VERHAEGEN

01/07/2015

Secretariaat

 Secretariaat 

Marathonlaan, 129

1020 Brussel

 

Image and video hosting by TinyPic

  Marc ROOSENS 

Regional Manager

 

Lejeune Els.jpg

 Els LEJEUNE 

Administratief medewerkster (scheidsrechters)

Tel: 02 477 12 18

Fax: 02 479 14 12

E-mail: brabant.e.lejeune@footbel.com