07/07/2015

Verlofaanvraag

Verlofaanvraag.pngTe allen tijde moet uw  verlofaanvraag  minstens drie weken op voorhand via E-Kickoff ingediend worden.

U hebt 3 mogelijkheden:

- verlofaanvraag voor een periode,

- voor een dag,

- of voor een deel van een dag (van ... u. tot ... u.).

U kunt ook uw opmerkingen toevoegen (beperkt).

 Belangrijk 

- Op dagen, dagdelen of in perioden waarvoor u verlof hebt aangevraagd, mag u GEEN wedstrijden leiden (ook geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien), zelfs niet als gelegenheidsscheidsrechter.

- Een laattijdige verlofaanvraag wordt, behoudens overmacht, als een afzegging beschouwd.