06/07/2015

Verlofaanvragen

Verlofaanvraag.pngTe allen tijde moeten de  verlofaanvragen  minstens drie weken op voorhand via E-Kickoff ingediend worden.

U hebt 3 mogelijkheden:

- verlofaanvraag voor een periode,

- voor een dag,

- of voor een deel van een dag (van ... u tot ... u).

U kunt ook uw opmerkingen toevoegen (beperkt).

Een laattijdige verlofaanvraag wordt, behoudens overmacht, als een afzegging beschouwd.

Zelfs al is de scheidsrechter niet aangeduid, toch blijft hij, volgens de instructies van zijn Bureau Arbitrage, ter beschikking.