10/06/2017

Cursus voor een opleiding tot scheidsrechter

scheidsrechter4.gif

 Cursus voor een opleiding tot scheidsrechter 

 

Om als stagiair aanvaard te worden, moet elke kandidaat voldoen aan de volgende criteria:

- minimum 15 jaar oud zijn;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten;

- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;

- slagen in een door het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen georganiseerd theoretisch examen;

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.

 

De  opleidingscursussen voor kandidaat-scheidsrechter  zullen plaatsvinden:

=> te Aarschot - in het 'Jagershuis', Diestsesteenweg, 34

- op drie zaterdagen 9, 16 en 23 september 2017 telkens van 9 tot 12.30 uur.

=> te Dilbeek - in het 'Saviocentrum', Stationsstraat, 275

- op drie zaterdagen 9, 16 en 23 september 2017 telkens van 9 tot 12.30 uur.

 

Programma:

- 1ste en 2de dag: u wordt verwelkomd door een lesgever-opleider, die u de 'Regels van het Voetbalspel' uitlegt.

 

- 3de dag: u legt het theoretische examen af en na hiervoor geslaagd te zijn, vult u de resterende documenten voor uw 'administratief dossier' in.

 

 

Inlichtingen: Secretariaat Bureau Arbitrage Brabant - tel.: 02/477 12 18

 

Inschrijving: klik hier: https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/subscription...

 

Meer info: klik hier: http://www.belgianfootball.be/nl/word-scheidsrechter