16/04/2018

Skynet Blogs stopt

 Skynet Blogs stopt.

 

Verleden maandag, 16 april, ontving ik volgend bericht van Proximus Skynet:

Beste blogger, beste blogster,

Met spijt moeten we aankondigen dat Skynet binnenkort de blogservice - die je misschien al sinds jaren gebruikt - zal beëindigen.

Gedurende meer dan 15 jaar creëerden en ondersteunden we een gepassioneerde en opwindende community van bloggers.

Helaas is onze missie vandaag niet meer dezelfde als toen en is het voor ons nu tijd om dit hoofdstuk af te sluiten.

Vanaf vrijdag 31 mei 2018 is je blog niet langer zichtbaar voor je bezoekers.

Wij wensen je tot slot nogmaals hartelijk te bedanken voor al die jaren van vertrouwen.

Proximus Skynet

23/03/2018

Mededelingen

mededelingen.png

  

 •  Theoretisch examen voor kandidaat-scheidsrechter 

 Alle eertijdse inschrijvingen werden sedert 21 maart jl. als nietig beschouwd.

Als gevolg hiervan, dient iedere kandidaat-scheidsrechter zijn  inschrijving  voor het seizoen 2018-2019  in   augustus  te  hernieuwen.

Klik op : subscriptionFonction.jspx?language=nl&typeSubscriptio...

 

 •  Bepalingen geldig voor Voetbal Vlaanderen - competities van jeugd en reserven  

1.- een wedstrijd uitstellen op initiatief van de bezochte club

2.- een forfait betekenen door een club

Klik op : bepalingen-geldig-voor-voetbal-vlaanderen-competities-van...

 

 •  Een foutieve vertaling uit het "Engels" 

"Regels van het Voetbalspel 2017-2018" blz. 62

De bal:

- moet stilliggen op het ogenblik dat de schop genomen wordt en de nemer mag de bal niet opnieuw raken alvorens hij werd geraakt door een andere speler

- is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt. Bij een vrije schop binnen het strafschopgebied is de bal in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 Moet zijn:

- is in het spel wanneer hij getrapt is en duidelijk beweegt, behalve bij een vrije schop voor het verdedigende team in eigen strafschopgebied waarbij de bal in het spel is wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 

 • Mag ik, als ze mij dat vragen,  een vriendschappelijke wedstrijd leiden ? 

Vriendschappelijke wedstrijden moeten, afzonderlijk of deel uitmakend van een tornooi, aan de KBVB aangekondigd zijn (zie: Bondsreglement - Artikel B1401)

Bij niet-aangekondigde wedstrijden zijn noch de spelers, noch de scheidsrechter(s) verzekerd.

Het is de scheidsrechters verboden vriendschappelijke wedstrijden, tornooien, enz. te leiden, zonder het voorafgaandelijk akkoord van hun commissie (zie: Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel - Verbodsbepalingen punt c. blz. 57 en 58)

 

 •  Hoe vindt u een bericht in uw E-Kickoff ? 

1.- 'Login' met uw 'Username' en 'Password'

2.- Op de 'Startpagina' ziet u de berichten, gepubliceerd tussen een 'Begindatum' en een 'Einddatum'

3.- Om van ouder datum berichten te bekijken, wijzigt u de begindatum naar een eerdere datum (bijvoorbeeld: 01-01-2017)

4.- U klikt op 'Zoeken' en ...

21/03/2018

Terugspeelbal

 Terugspeelbal 

 

De term 'terugspeelbal' staat niet vermeld in de "Regels van het Voetbalspel".

"Een indirecte vrije schop wordt toegekend, indien de doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied de bal weer met de handen aanraakt nadat deze  doelbewust  door een ploegmaat naar de doelverdediger werd  getrapt ." (zie Regels van het Voetbalspel blz. 53)

Trap: de bal wordt getrapt wanneer een speler contact maakt  met de voet en/of de enkel.

Dit verduidelijkt de delen van het lichaam die worden gebruikt om te bal te "trappen" (met  name in termen van het doorgeven van de bal aan de keeper, enz.).

Met het scheenbeen, de knie of elk ander deel van het lichaam 'speelt' men de bal (in plaats van 'trapt' men de bal). Het gebruik van deze delen (vergelijkbaar met het hoofd dat wordt gebruikt) is dus toegelaten en het spel wordt voortgezet.

Een beter(?) woord voor terugspeelbal is m.i.  terugtrap-bal .

01/03/2018

Bepalingen geldig voor Voetbal Vlaanderen-competities van jeugd en reserven

 Bepalingen geldig voor Voetbal Vlaanderen - competities van jeugd en reserven. 

 

Bondsreglement - Artikel V1519 : Een wedstrijd voor jeugd en/of reserven uitstellen op initiatief van de bezochte club.

De bezochte club kan op eigen initiatief een wedstrijd voor jeugd en/of reserven uitstellen wanneer het speelveld door omstandigheden onbespeelbaar is.

De bezochte club kan dit via E-Kickoff doen ten vroegste 48 uren op voorhand en ten laatste drie uren voor de aftrap.

 

Bondsreglement - Artikel V1526 : Forfait van een ploeg.

Een club kan digitaal via E-Kickoff een forfait betekenen voor jeugd en/of reserven ten laatste drie uren voor de aftrap.

 

 Er wordt aan de scheidsrechters gevraagd om hun E-Kickoff te raadplegen 

 vóór hun vertrek naar de aangeduide wedstrijd.

25/02/2018

Strafbaar handspel

 Strafbaar handspel 

 

Bij het beslissen of een speler de bal  bewust met de hand/arm  speelt, moeten de volgende criteria in acht genomen worden:

- Speelt hij de bal intentioneel met de hand/arm?

- Gaat de bal naar de hand of omgekeerd?

- Zijn de armen in een natuurlijke positie?

- Maakt de speler zichzelf groter door de armen te gebruiken?

- Hoe groot is de afstand vooraleer de bal de hand raakt? (onverwachte bal)

- Tracht de speler de bal te ontwijken?

 

24/01/2018

Referee Day

atletiek.gifatletiek2.gif

 Referee Day 2018 

(fysieke tests, theoretisch examen en instructies)

voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal

 

De Referee Day zal plaatsvinden op  woensdag 22 augustus 2018 op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Herent (Veltem-Beisem) - Aanvang: 18 uur.

 

U vindt de testnormen in het "Werkplan". 

De betrokkenen zullen persoonlijk uitgenodigd worden met een bericht in hun E-Kickoff.

03/10/2017

Vragen en antwoorden i.v.m. de Regels van het Voetbalspel

naamloos.png

 

 

Klik hier => Vragen Fluitje van een cent - Update 2017.pdf

02/09/2017

Verplicht fluitsignaal

 Teken om het spel te hervatten 

 

Een spelhervatting, waarbij het fluitsignaal niet verplicht is, moet door de scheidsrechter met een armbeweging of verbaal worden aangegeven (niet bij doelschop en inworp).

 

 Het fluitsignaal is verplicht  bij:

- aftrap (1ste en 2de speelhelft of na doelpunt)

- een spelonderbreking:

- voor een vrije schop of een strafschop

- wanneer de wedstrijd tijdelijk of definitief gestaakt wordt

- bij einde van een speelperiode wanneer de speelduur voorbij is

- een spelhervatting voor:

- vrije schop wanneer de reglementaire afstand vereist is

- strafschop

- een spelhervatting na een onderbreking wegens:

- een gele of een rode kaart voor onsportief gedrag

- blessure

- wissel

 

 Het fluitsignaal is NIET verplicht  bij:

- een spelonderbreking voor:

- doelschop, hoekschop of inworp

- doelpunt

- een spelhervatting na:

- vrije schop, doelschop, hoekschop of inworp

 

Overdreven gebruik van het fluitsignaal vermindert het effect wanneer nodig.

Wanneer het spel met een fluitsignaal moet hervat worden, zal de scheidsrechter de spelers duidelijk maken dat zij op dit signaal moeten wachten.

01/09/2017

Spelhervattingen

Als gevolg van de meest recente wijzigingen aan de "Regels van het Voetbalspel" zijn bepaalde spelhervattingen veranderd.

Klik hier : Spelhervattingen (tabel) - sep.2017.pdf

Alle eertijdse publicaties, die inhoudelijk strijdig zijn met dit document, dienen als nietig beschouwd te worden. 

07/06/2017

Werkplan 2017-2018

 Werkplan Arbitrage 2017-2018 

 

Klik hier: Werkplan 2017-2018.pdf

07/05/2017

Plaatsing en Verplaatsing (solo-arbitrage)

 Plaatsing & Verplaatsing (solo-arbitrage) 

 

De beste positie is die waaruit de scheidsrechter de juiste beslissing kan nemen.

De hiernavolgende schema’s moeten beschouwd worden als basisgegevens voor de plaatsing en verplaatsing op het speelveld  in wedstrijden zonder assistent-scheidsrechters  (= solo-arbitrage: bij jeugd, reserven en 1ste ploegen).

Dia 18 verduidelijkt de zones waarin de scheidsrechter zich meestal verplaatst. De zones 2 en 4 zijn ideaal om de spelers en het spel niet te hinderen, zone 3 is een doorloopzone van zone 2 naar 4 of omgekeerd en in de zones 1 en 5 hoeft hij alleen maar te komen als de spelevolutie het vereist.

Klik hier: Plaatsing en Verplaatsing (solo-arbitrage).pptx

25/01/2016

Plaatsen van de muur

 Plaatsen van de muur 

 

 Bij solo-arbitrage 

1.- De scheidsrechter bepaalt de plaats van de spelhervatting.

2.- Om mogelijke misverstanden met het teken van IVS (verticale arm) te vermijden, maakt hij - met het fluitje in de hand en op borsthoogte - aan de (mogelijke) vrijschopnemer(s) kenbaar te wachten op zijn fluitsignaal.

3.- Zonder luidop de stappen te tellen, zet hij ACHTERWAARTS de muur op een afstand van ten minste 9,15 m.

4.- Hij waarschuwt de spelers in de muur voor handspel: contact met handen/armen in een onnatuurlijke houding. (Tip 2)

5.- Hij stelt zich, afhankelijk van de plaats van de spelhervatting, op in de korte of lange hoek ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

6.- Hij laat het spel hervatten met een fluitsignaal.

 

 Bij trio-arbitrage 

1.- De scheidsrechter bepaalt de plaats van de spelhervatting.

2.- Om mogelijke misverstanden met het teken van IVS (verticale arm) te vermijden, maakt hij - met het fluitje in de hand en op borsthoogte - aan de (mogelijke) vrijschopnemer(s) kenbaar te wachten op zijn fluitsignaal.

3.- Zonder luidop de stappen te tellen, zet hij VOORWAARTS de muur op een afstand van ten minste 9,15 m. (Tip 1)

4.- Hij waarschuwt de spelers in de muur voor handspel: contact met handen/armen in een onnatuurlijke houding. (Tip 2)

5.- Hij stelt zich zodanig op dat hij zowel de spelers in de muur als de betrokken AR goed kan waarnemen. (Tip 3)

6.- De AR neemt steeds plaats ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

7.- Hij laat het spel hervatten met een fluitsignaal.

 

Tip 1:

Geef in de kleedkamer tijdens uw onderrichtingen aan de assistenten aan:

- dat de AR die de muur niet moet nemen, naar de bal en de vrijeschopnemer moet kijken dat deze de bal niet verlegt. Naderhand moet hij mee naar het ‘pak’ aan spelers kijken.

- wat van hen verwacht wordt bij elke stilstaande fase. Waar ze moeten naar kijken: hoekschop zijde scheidsrechter / hoekschop zijde assistent / vrije trap op diagonaal scheidsrechter / vrije trap meer naar zijde assistent / vrije trap voor doel / vrije trap met en zonder muur / …).

Tip 2:

Vertel aan de speler(s): breng en houd de armen beneden!

Tip 3:

Overzie de ganse muur, stap desnoods enkele meters meer naar achter en verplaats u voorwaarts op het moment van het trappen van de bal. Vergeet niet dat u ook het vertrek van de bal moet kunnen waarnemen zonder extra het hoofd te draaien. Maak dus een driehoek!

09/07/2015

Agressie

Respect.png

 

 

 

 

 

In geval van  agressie tegen de scheidsrechter  dient hij ten laatste de 1ste werkdag vóór 12u na het geval van agressie een scheidsrechtersverslag op te maken en door te mailen naar een nieuw mailadres/meldpunt:

- Nationaal: agressionNAT@footbel.com

- Brabant: agressionBRAB@footbel.com

De persoon of personen die volgens het scheidsrechtersverslag de agressie pleegden, dienen vervolgens te worden opgeroepen (met inachtname van de oproepingstermijn van 48u volgens art. 1908 van het bondsreglement) voor de eerstvolgende zitting van het Sportcomité of Provinciaal Comité, nog diezelfde week.

08/07/2015

Afmeldingen

afmelden.png

De afmeldingsprocedures zijn verschillend voor nationaal en provinciaal voetbal. In beide gevallen moet er steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, …) bezorgd worden aan het secretariaat.

1.- Voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ingedeeld in de reeksen 1D, 1D/AR, 2D, 2D/AR, 3D en 3D/AR dient het document naar het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen gestuurd te worden en dit ter attentie van Mevrouw An Iliano (bij voorkeur per e-mail).

2.- Alle andere scheidsrechters en assistent-scheidsrechters dienen hun document aan hun respectievelijke secretariaat over te maken ongeacht het niveau van wedstrijd waar hij/zij in actief was.

 

 Afmeldingsprocedures  

- Nationaal: betreft competities en vriendschappelijke wedstrijden van 1ste Nationale Amateur, 2A en 2B (2de Nationale Amateurs), 3A en 3B (3de Nationale Amateurs); bekerwedstrijden Croky Cup vanaf 2de ronde.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot vrijdag 16 uur (Mevr. An Iliano): 02 367 67 82

- Weekenddienst (permanentie): 02 367 67 82 (op normale uren).

Provinciaal: betreft competities klimmen & dalen (inclusief 1ste en 2de nationale dames), provinciale bekers, jeugdwedstrijden (inclusief nationale reserven en jeugd) en vriendschappelijke wedstrijden.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot donderdag ENKEL via e-kickoff !

- Vrijdag tot 16u, telefonisch via secretariaat: 02 477 12 18

- Weekenddienst (permanentie):

- Scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: 0477 84 57 81

- Assistent-scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: 0477 84 57 81

- Jeugdscheidsrechters => uw wedstrijd afmelden door te mailen naar het Secretariaat (brabant.e.lejeune@footbel.com)

07/07/2015

Verlofaanvraag

Verlofaanvraag.pngTe allen tijde moet uw  verlofaanvraag  minstens drie weken op voorhand via E-Kickoff ingediend worden.

U hebt 3 mogelijkheden:

- verlofaanvraag voor een periode,

- voor een dag,

- of voor een deel van een dag (van ... u. tot ... u.).

U kunt ook uw opmerkingen toevoegen (beperkt).

 Belangrijk 

- Op dagen, dagdelen of in perioden waarvoor u verlof hebt aangevraagd, mag u GEEN wedstrijden leiden (ook geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien), zelfs niet als gelegenheidsscheidsrechter.

- Een laattijdige verlofaanvraag wordt, behoudens overmacht, als een afzegging beschouwd.

06/07/2015

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid.png

 Beschikbaarheid 

 

Ooit hebt u aan het Secretariaat officieel meegedeeld op welke dagen en uren u beschikbaar bent om wedstrijden te leiden.

Indien u deze beschikbaarheid wenst te wijzigen, dient u hierover een e-mail naar het Secretariaat te sturen (brabant.e.lejeune@footbel.com).

 Belangrijk  

- Wanneer u NIET beschikbaar bent voor het Bureau Arbitrage (of verlof hebt aangevraagd), mag u GEEN wedstrijden leiden (ook geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien), zelfs niet als gelegenheidsscheidsrechter.

- Hebt u geen aanduiding(en), blijft u toch ter beschikking van het Bureau Arbitrage.

03/07/2015

Bevoegdheden

 De bevoegdheden 

 

 Georges POLLET  (Voorzitter) 

 • Algemeen beleid: aanduidingen, opleidingen, zendingen, cursussen, theoretische examens, fysieke tests, ...
 • Aanduidingen en vervangingen van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Zendingen voor de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Lid van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen
 • Contacten met de andere bondsinstanties
 • Contacten met de media

 

 Carla DE BOECK 

 • Instructor Bureau Arbitrage Brabant Voetbal Vlaanderen
 • Beheer van de vrouwenarbitrage
 • Theoretische examens voor de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal

 

 Gérard FRANÇOIS 

 • Opleidingscursussen voor kandidaat-scheidsrechter
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Administratief werk (i.s.m. het Secretariaat)
 • Webmaster

 

 Stany OP DE BEECK  

 • Aanduidingen van de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Zendingen en nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Peterschap van de scheidsrechters van de categorie 'Stagiair'

 

 Hubert VERDOODT 

 • Nazicht van de rapporten van de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Opleidingen voor de kandidaten voor assistent-scheidsrechter voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Organisatie van de Referee Day (fysieke tests, theoretisch examen en instructies)
 • Provinciale trainingen

 

02/07/2015

Samenstelling

 Samenstelling 

 

 Voorzitter 

Image and video hosting by TinyPic

Georges POLLET

  

 Regionale opleiders 

1. Image and video hosting by TinyPic      2.  Image and video hosting by TinyPic     3. Image and video hosting by TinyPic     4. Image and video hosting by TinyPic     5. Image and video hosting by TinyPic

6. Image and video hosting by TinyPic     7. Image and video hosting by TinyPic      8. Image and video hosting by TinyPic     9. Image and video hosting by TinyPic     10. Image and video hosting by TinyPic

11. Image and video hosting by TinyPic     12. Image and video hosting by TinyPic     13. Image and video hosting by TinyPic      14. Image and video hosting by TinyPic     15. Image and video hosting by TinyPic

1. André ARYS - 2. Philippe BOSMANS - 3. Carla DE BOECK - 4. Marcel DE JONGH - 5. Michel DEKEYSER - 6. Gérard FRANÇOIS - 7. Paul JANSSEN - 8. Yvan LONGIN - 9. Stany OP DE BEECK - 10. Joël THIRY - 11. Jean-Marie VAN BELLE - 12. Patrick VANDERMINNEN - 13. Danny VERDEYEN - 14. Hubert VERDOODT - 15. Eddy VERHAEGEN

01/07/2015

Secretariaat

 Secretariaat 

Marathonlaan, 129

1020 Brussel

 

Image and video hosting by TinyPic

  Marc ROOSENS 

Regional Manager

 

Lejeune Els.jpg

 Els LEJEUNE 

Administratief medewerkster (scheidsrechters)

Tel: 02 477 12 18

Fax: 02 479 14 12

E-mail: brabant.e.lejeune@footbel.com