18/12/2017

Mededelingen

mededelingen.png

 

 • Eerstvolgende gelegenheid om deel te nemen aan het theoretische examen voor kandidaat-scheidsrechter.

U kunt dit schriftelijke examen afleggen op  woensdag 24 januari 2018  om 20 uur  te 3020 Veltem-Beisem, Overstraat 21.

Aansluitend worden de resultaten medegedeeld en enkele administratieve documenten ingevuld.

Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

 •  Een foutieve vertaling uit het "Engels" 

"Regels van het Voetbalspel 2017-2018" blz. 62

De bal:

- moet stilliggen op het ogenblik dat de schop genomen wordt en de nemer mag de bal niet opnieuw raken alvorens hij werd geraakt door een andere speler

- is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt. Bij een vrije schop binnen het strafschopgebied is de bal in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 Moet zijn:

- is in het spel wanneer hij getrapt is en duidelijk beweegt, behalve bij een vrije schop voor het verdedigende team in eigen strafschopgebied waarbij de bal in het spel is wanneer hij rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt

 

 • Mag ik, als ze mij dat vragen,  een vriendschappelijke wedstrijd leiden ? 

Vriendschappelijke wedstrijden moeten, afzonderlijk of deel uitmakend van een tornooi, aan de KBVB aangekondigd zijn (zie: Bondsreglement - Artikel B1401)

Bij niet-aangekondigde wedstrijden zijn noch de spelers, noch de scheidsrechter(s) verzekerd.

Het is de scheidsrechters verboden vriendschappelijke wedstrijden, tornooien, enz. te leiden, zonder het voorafgaandelijk akkoord van hun commissie (zie: Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel - Verbodsbepalingen punt c. blz. 57 en 58)

 

 •  Hoe vindt u een bericht in uw E-Kickoff ? 

1.- 'Login' met uw 'Username' en 'Password'

2.- Op de 'Startpagina' ziet u de berichten, gepubliceerd tussen een 'Begindatum' en een 'Einddatum'

3.- Om van ouder datum berichten te bekijken, wijzigt u de begindatum naar een eerdere datum (bijvoorbeeld: 01-01-2017)

4.- U klikt op 'Zoeken' en ...

24/10/2017

Rekruteren van scheidsrechters (m./v.)

scheidsrechter4_4.gif

Rekruteren van scheidsrechters (m./v.) 

 

Het Bureau Arbitrage Brabant heeft op 23 oktober 2017  een nieuw initiatief  genomen voor het rekruteren van scheidsrechters.

 

De betrokken clubs zijn hierover ingelicht.

 

 U schrijft u in  voor een opleiding tot scheidsrechter => subscriptionFonction.jspx?language=nl&typeSubscriptio...

 

Ingevolge uw inschrijving voor een opleiding tot scheidsrechter, stuurt de bevoegde opleider/examinator u via e-mail een toelichting en de “Opleidingscursus voor kandidaat-scheidsrechter” (in pdf-formaat en in PowerPoint met bewegende beelden), zodat u de leerstof door  zelfstudie  en  op eigen tempo  kunt doornemen.

Indien u over de leerstof nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot volgende opleiders:

- Carla DE BOECK voor de vrouwelijke kandidaten (0496 04 69 55)

- Marcel DE JONGH voor de regio Demerstreek (0478 64 24 01)

- Stany OP DE BEECK voor de regio Kampenhout (0478 26 68 55)

- Hubert VERDOODT voor de regio Leuven (016 60 37 37)

- Michel DEKEYSER voor de regio NW-Brabant (0474 32 93 63)

- Jean-Marie VAN BELLE voor de regio Pajottenland (0474 61 52 74)

- Gérard FRANÇOIS voor de regio Tienen (0470 95 25 75)

Zodra u er klaar voor bent, komt u  het theoretische examen  schriftelijk afleggen:

- waar: op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Veltem-Beisem (in geval van nood, op een andere locatie)

- wanneer: naar eigen keuze, op volgende woensdagen: 22 nov. of 6 dec. 2017; 24 jan., 31 jan., 14 feb., 14 mrt. of 21 mrt. 2018 telkens om 20 uur.

Op de dag van dit examen dient u het volgende  mee te brengen:

- een pasfoto;

- een medisch attest waaruit blijkt dat u fysiek geschikt bent, voorgeschreven door de huisarts;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit uw strafregister (zie verder);

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar, het bewijs dat u met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, hebt ondergaan;

- en ... vergeet uw schrijfgerief niet.

Na het slagen voor het theoretische examen (minstens 70%), legt het Secretariaat uw  administratief dossier  aan.

U krijgt nu:

- het officiële kenteken van scheidsrechter van de federatie;

- een persoonlijke en officiële scheidsrechterskaart, die u het recht geeft om alle wedstrijden door de Bond op Belgische terreinen georganiseerd, gratis bij te wonen;

- gratis toegang tot het E-Kickoff-systeem van de Bond dat u in staat stelt snel te communiceren en informatie op te vragen;

- de reglementenboekjes “Regels van het Voetbalspel” en “Aanvullingen bij de Regels van het Voetbalspel".

Om als  stagiair  aanvaard te worden, moet u voldoen aan de volgende criteria:

- minimum 15 jaar oud zijn;

- voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, voorleggen van een uittreksel uit uw strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten;

- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is;

- voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan;

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club van Voetbal Vlaanderen.

U bepaalt zelf wanneer u  beschikbaar  bent om te arbitreren: bv. zaterdag (de ganse dag) en/of zaterdagvoormiddag van ... u. tot ... u. en/of zaterdagnamiddag van … u. tot … u. en/of zondagvoormiddag om 9.30 uur (let wel: op zondagvoormiddag zijn er maar een beperkt aantal wedstrijden van jeugdploegen).

U kunt/zult  aangeduid  worden om wedstrijden van U15 te leiden onder begeleiding van een lid-opleider en/of een peter.

De  onkostenvergoeding  bedraagt 20,00 euro per prestatie en de  verplaatsingskosten  worden berekend in functie van de gemaakte verplaatsing (volgens het blokkensysteem met een minimum van 5,60 euro).

U zult via uw E-Kickoff een paar keer per seizoen uitgenodigd worden om  vervolmakingscursussen  te volgen, die u onder meer op de hoogte houden van de laatste wijzigingen aan de Spelregels.

U wordt tijdens uw stageperiode onderworpen aan  praktische examens op het speelveld. Na evaluatie van de resultaten van deze examens wordt u ofwel opgenomen in het kader der scheidsrechters, ofwel wordt er afgezien van uw diensten als blijkt dat ondanks alle geleverde inspanningen op het vlak van begeleiding en opleiding, u klaarblijkelijk niet over de minimale technische kwaliteiten en persoonlijkheid beschikt om het in de arbitrage waar te maken. Bedoelde beslissing is een administratieve beslissing en niet vatbaar voor beroep.

Voor  meer informatie  kunt u contact opnemen met het Secretariaat (mevrouw Els Lejeune): tel. 02 477 12 18 of e-mail brabant.e.lejeune@footbel.com

03/10/2017

Vragen en antwoorden i.v.m. de Regels van het Voetbalspel

naamloos.png

 

 

Klik hier => Vragen Fluitje van een cent - Update 2017.pdf

02/09/2017

Verplicht fluitsignaal

 Teken om het spel te hervatten 

 

Een spelhervatting, waarbij het fluitsignaal niet verplicht is, moet door de scheidsrechter met een armbeweging of verbaal worden aangegeven (niet bij doelschop en inworp).

 

 Het fluitsignaal is verplicht  bij:

- aftrap (1ste en 2de speelhelft of na doelpunt)

- een spelonderbreking:

- voor een vrije schop of een strafschop

- wanneer de wedstrijd tijdelijk of definitief gestaakt wordt

- bij einde van een speelperiode wanneer de speelduur voorbij is

- een spelhervatting voor:

- vrije schop wanneer de reglementaire afstand vereist is

- strafschop

- een spelhervatting na een onderbreking wegens:

- een gele of een rode kaart voor onsportief gedrag

- blessure

- wissel

 

 Het fluitsignaal is NIET verplicht  bij:

- een spelonderbreking voor:

- doelschop, hoekschop of inworp

- doelpunt

- een spelhervatting na:

- vrije schop, doelschop, hoekschop of inworp

 

Overdreven gebruik van het fluitsignaal vermindert het effect wanneer nodig.

Wanneer het spel met een fluitsignaal moet hervat worden, zal de scheidsrechter de spelers duidelijk maken dat zij op dit signaal moeten wachten.

01/09/2017

Spelhervattingen

Als gevolg van de meest recente wijzigingen aan de "Regels van het Voetbalspel" zijn bepaalde spelhervattingen veranderd.

Klik hier : Spelhervattingen (tabel) - sep.2017.pdf

Alle eertijdse publicaties, die inhoudelijk strijdig zijn met dit document, dienen als nietig beschouwd te worden. 

09/06/2017

Trainingen

 Trainingen 

 

 De trainingen en theoriesessies  voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal zijn gepland op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Herent (Veltem-Beisem) op volgende woensdagen, telkens om 19.30 uur:

=> in 2017: 13 sep. (1P), 27 sep. (2P), 18 okt. (3P en 4P), 22 nov. (1P) en 6 dec. (2P)

=> in 2018: 24 jan. (1P), 31 jan. (2P), 14 feb. (3P en 4P), 14 mrt. (1P) en 21 mrt. (2P)

08/06/2017

Referee Day

atletiek.gifatletiek2.gif

 Referee Day 

(fysieke tests, theoretisch examen en instructies)

voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal

 

 De Referee Day  zal plaatsvinden op woensdag 23 augustus 2017 op de terreinen van H-O.Veltem, 'Complex Ivo Van Damme' Overstraat 21 te 3020 Herent (Veltem-Beisem).

 

U vindt de testnormen in het "Werkplan". 

De betrokkenen zullen persoonlijk uitgenodigd worden met een bericht in hun E-Kickoff.

07/06/2017

Werkplan 2017-2018

 Werkplan Arbitrage 2017-2018 

 

Klik hier: Werkplan 2017-2018.pdf

07/05/2017

Plaatsing en Verplaatsing (solo-arbitrage)

 Plaatsing & Verplaatsing (solo-arbitrage) 

 

De beste positie is die waaruit de scheidsrechter de juiste beslissing kan nemen.

De hiernavolgende schema’s moeten beschouwd worden als basisgegevens voor de plaatsing en verplaatsing op het speelveld  in wedstrijden zonder assistent-scheidsrechters  (= solo-arbitrage: bij jeugd, reserven en 1ste ploegen).

Klik hier: Plaatsing en Verplaatsing (solo-arbitrage).pptx

25/01/2016

Plaatsen van de muur

 Plaatsen van de muur 

 

 Bij solo-arbitrage 

1.- De scheidsrechter bepaalt de plaats van de spelhervatting.

2.- Om mogelijke misverstanden met het teken van IVS (verticale arm) te vermijden, maakt hij - met het fluitje in de hand en op borsthoogte - aan de (mogelijke) vrijschopnemer(s) kenbaar te wachten op zijn fluitsignaal.

3.- Zonder luidop de stappen te tellen, zet hij ACHTERWAARTS de muur op een afstand van ten minste 9,15 m.

4.- Hij waarschuwt de spelers in de muur voor handspel: contact met handen/armen in een onnatuurlijke houding. (Tip 2)

5.- Hij stelt zich, afhankelijk van de plaats van de spelhervatting, op in de korte of lange hoek ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

6.- Hij laat het spel hervatten met een fluitsignaal.

 

 Bij trio-arbitrage 

1.- De scheidsrechter bepaalt de plaats van de spelhervatting.

2.- Om mogelijke misverstanden met het teken van IVS (verticale arm) te vermijden, maakt hij - met het fluitje in de hand en op borsthoogte - aan de (mogelijke) vrijschopnemer(s) kenbaar te wachten op zijn fluitsignaal.

3.- Zonder luidop de stappen te tellen, zet hij VOORWAARTS de muur op een afstand van ten minste 9,15 m. (Tip 1)

4.- Hij waarschuwt de spelers in de muur voor handspel: contact met handen/armen in een onnatuurlijke houding. (Tip 2)

5.- Hij stelt zich zodanig op dat hij zowel de spelers in de muur als de betrokken AR goed kan waarnemen. (Tip 3)

6.- De AR neemt steeds plaats ter hoogte van de voorlaatste verdediger.

7.- Hij laat het spel hervatten met een fluitsignaal.

 

Tip 1:

Geef in de kleedkamer tijdens uw onderrichtingen aan de assistenten aan:

- dat de AR die de muur niet moet nemen, naar de bal en de vrijeschopnemer moet kijken dat deze de bal niet verlegt. Naderhand moet hij mee naar het ‘pak’ aan spelers kijken.

- wat van hen verwacht wordt bij elke stilstaande fase. Waar ze moeten naar kijken: hoekschop zijde scheidsrechter / hoekschop zijde assistent / vrije trap op diagonaal scheidsrechter / vrije trap meer naar zijde assistent / vrije trap voor doel / vrije trap met en zonder muur / …).

Tip 2:

Vertel aan de speler(s): breng en houd de armen beneden!

Tip 3:

Overzie de ganse muur, stap desnoods enkele meters meer naar achter en verplaats u voorwaarts op het moment van het trappen van de bal. Vergeet niet dat u ook het vertrek van de bal moet kunnen waarnemen zonder extra het hoofd te draaien. Maak dus een driehoek!

09/07/2015

Agressie

Respect.png

 

 

 

 

 

In geval van  agressie tegen de scheidsrechter  dient hij ten laatste de 1ste werkdag vóór 12u na het geval van agressie een scheidsrechtersverslag op te maken en door te mailen naar een nieuw mailadres/meldpunt:

- Nationaal: agressionNAT@footbel.com

- Brabant: agressionBRAB@footbel.com

De persoon of personen die volgens het scheidsrechtersverslag de agressie pleegden, dienen vervolgens te worden opgeroepen (met inachtname van de oproepingstermijn van 48u volgens art. 1908 van het bondsreglement) voor de eerstvolgende zitting van het Sportcomité of Provinciaal Comité, nog diezelfde week.

08/07/2015

Afmeldingen

afmelden.png

De afmeldingsprocedures zijn verschillend voor nationaal en provinciaal voetbal. In beide gevallen moet er steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, …) bezorgd worden aan het secretariaat.

1.- Voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ingedeeld in de reeksen 1D, 1D/AR, 2D, 2D/AR, 3D en 3D/AR dient het document naar het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen gestuurd te worden en dit ter attentie van Mevrouw An Iliano (bij voorkeur per e-mail).

2.- Alle andere scheidsrechters en assistent-scheidsrechters dienen hun document aan hun respectievelijke secretariaat over te maken ongeacht het niveau van wedstrijd waar hij/zij in actief was.

 

 Afmeldingsprocedures  

- Nationaal: betreft competities en vriendschappelijke wedstrijden van 1ste Nationale Amateur, 2A en 2B (2de Nationale Amateurs), 3A en 3B (3de Nationale Amateurs); bekerwedstrijden Croky Cup vanaf 2de ronde.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot vrijdag 16 uur (Mevr. An Iliano): 02 367 67 82

- Weekenddienst (permanentie): 02 367 67 82 (op normale uren).

Provinciaal: betreft competities klimmen & dalen (inclusief 1ste en 2de nationale dames), provinciale bekers, jeugdwedstrijden (inclusief nationale reserven en jeugd) en vriendschappelijke wedstrijden.

Afmeldingsprocedure:

- Maandag tot donderdag ENKEL via e-kickoff !

- Vrijdag tot 16u, telefonisch via secretariaat: 02 477 12 18

- Weekenddienst (permanentie):

- Scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: 0477 84 57 81

- Assistent-scheidsrechters K&D: => Dhr. Georges Pollet: 0477 84 57 81

- Jeugdscheidsrechters => uw wedstrijd afmelden door te mailen naar het Secretariaat (brabant.e.lejeune@footbel.com)

07/07/2015

Verlofaanvraag

Verlofaanvraag.pngTe allen tijde moet uw  verlofaanvraag  minstens drie weken op voorhand via E-Kickoff ingediend worden.

U hebt 3 mogelijkheden:

- verlofaanvraag voor een periode,

- voor een dag,

- of voor een deel van een dag (van ... u. tot ... u.).

U kunt ook uw opmerkingen toevoegen (beperkt).

 Belangrijk 

- Op dagen, dagdelen of in perioden waarvoor u verlof hebt aangevraagd, mag u GEEN wedstrijden leiden (ook geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien), zelfs niet als gelegenheidsscheidsrechter.

- Een laattijdige verlofaanvraag wordt, behoudens overmacht, als een afzegging beschouwd.

06/07/2015

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid.png

 Beschikbaarheid 

 

Ooit hebt u aan het Secretariaat officieel meegedeeld op welke dagen en uren u beschikbaar bent om wedstrijden te leiden.

Indien u deze beschikbaarheid wenst te wijzigen, dient u hierover een e-mail naar het Secretariaat te sturen (brabant.e.lejeune@footbel.com).

 Belangrijk  

- Wanneer u NIET beschikbaar bent voor het Bureau Arbitrage (of verlof hebt aangevraagd), mag u GEEN wedstrijden leiden (ook geen vriendschappelijke wedstrijden of tornooien), zelfs niet als gelegenheidsscheidsrechter.

- Hebt u geen aanduiding(en), blijft u toch ter beschikking van het Bureau Arbitrage.

03/07/2015

Bevoegdheden

 De bevoegdheden 

 

 Georges POLLET  (Voorzitter) 

 • Algemeen beleid: aanduidingen, opleidingen, zendingen, cursussen, theoretische examens, fysieke tests, ...
 • Aanduidingen en vervangingen van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Zendingen voor de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Lid van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen
 • Contacten met de andere bondsinstanties
 • Contacten met de media

 

 Carla DE BOECK 

 • Instructor Bureau Arbitrage Brabant Voetbal Vlaanderen
 • Beheer van de vrouwenarbitrage
 • Theoretische examens voor de scheidsrechters en de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal

 

 Gérard FRANÇOIS 

 • Opleidingscursussen voor kandidaat-scheidsrechter
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Vervolmakingscursussen voor de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Administratief werk (i.s.m. het Secretariaat)
 • Webmaster

 

 Stany OP DE BEECK  

 • Aanduidingen van de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Zendingen en nazicht van de rapporten van de scheidsrechters voor provinciale en gewestelijke jeugdploegen en provinciale en gewestelijke reserven
 • Peterschap van de scheidsrechters van de categorie 'Stagiair'

 

 Hubert VERDOODT 

 • Nazicht van de rapporten van de assistent-scheidsrechters voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Opleidingen voor de kandidaten voor assistent-scheidsrechter voor het provinciaal amateurvoetbal
 • Organisatie van de Referee Day (fysieke tests, theoretisch examen en instructies)
 • Provinciale trainingen

 

02/07/2015

Samenstelling

 Samenstelling 

 

 Voorzitter 

Image and video hosting by TinyPic

Georges POLLET

  

 Regionale opleiders 

1. Image and video hosting by TinyPic      2.  Image and video hosting by TinyPic     3. Image and video hosting by TinyPic     4. Image and video hosting by TinyPic     5. Image and video hosting by TinyPic

6. Image and video hosting by TinyPic     7. Image and video hosting by TinyPic      8. Image and video hosting by TinyPic     9. Image and video hosting by TinyPic     10. Image and video hosting by TinyPic

11. Image and video hosting by TinyPic     12. Image and video hosting by TinyPic     13. Image and video hosting by TinyPic      14. Image and video hosting by TinyPic     15. Image and video hosting by TinyPic

1. André ARYS - 2. Philippe BOSMANS - 3. Carla DE BOECK - 4. Marcel DE JONGH - 5. Michel DEKEYSER - 6. Gérard FRANÇOIS - 7. Paul JANSSEN - 8. Yvan LONGIN - 9. Stany OP DE BEECK - 10. Joël THIRY - 11. Jean-Marie VAN BELLE - 12. Patrick VANDERMINNEN - 13. Danny VERDEYEN - 14. Hubert VERDOODT - 15. Eddy VERHAEGEN

01/07/2015

Secretariaat

 Secretariaat 

Marathonlaan, 129

1020 Brussel

 

 Marc ROOSENS 

Regional Manager

 

Lejeune Els.jpg

 Els LEJEUNE 

Administratief medewerkster (scheidsrechters)

Tel: 02 477 12 18

Fax: 02 479 14 12

E-mail: brabant.e.lejeune@footbel.com